WYPOWIEDZENIE UMOWY OC – RODZAJE I TERMINY

OC komunikacyjne to  ubezpieczenie, które zazwyczaj (wyjątki opisane są poniżej) ulega automatycznie przedłużeniu. Warto pamiętać o tym, że trzeba je terminowo wypowiedzieć, o ile planujemy zmianę ubezpieczyciela. Poniżej opisujemy rodzaje wypowiedzeń / odstąpień od OC, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień napisania tego artykułu:

1. ZMIANA UBEZPIECZYCIELA (art. 28 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności.
Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie umowa OC nie odnowi się automatycznie (z mocy ustawy) na kolejne 12 m-cy.

2. WYPOWIEDZENIE NABYWCY (art. 31 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia

3. WYPOWIEDZENIE Z TYTUŁU PODWÓJNEGO UBEZPIECZENIA (art. 28a ust. 1)
Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń.Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną.

Każde wypowiedzenie umowy OC należy złożyć w formie pisemnej, obowiązkowo podając poniższe informacje:

-dane osobowe posiadacza pojazdu wypowiadającego umowę OC,

-dane pojazdu, którego dotyczy wypowiedzenie,

-numer polisy obejmującej wypowiadaną umowę OC,

-potwierdzenie faktu posiadania umowy OC w innym zakładzie, ubezpieczeń (w przypadku wypowiedzenia w trybie art. 28a ust.1),

-odręczny czytelny podpis wypowiadającego.

 

Pobierz wypowiedzenie:

pdf        doc

polecamy: Bilety autokarowe Sindbad Eurobus | Wartadirect kod promocyjny | Biuro Podróży Chrzanów | Warta kod | Kraków ubezpiecznia | Fotografia ślubna Call Now Button