Ubezpieczenie na życie

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Oferujemy innowacyjny Program Ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny.
Zabezpiecza on przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować całą rodzinę. Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

tlo11

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Umowa może obejmować ryzyka zarezerwowane dotąd dla ubezpieczeń grupowych oferowanych pracownikom w firmach czy instytucjach np. narodziny dziecka czy zgon rodziców lub teściów. Teraz Warta oferuje je w ubezpieczeniu Warta Dla Ciebie i Rodziny adresowanym do szerokiej grupy klientów np. wykonujących wolne zawody czy mikro przedsiębiorców.

 

Elastyczna oferta

Program Ubezpieczeniowy Warta dla Ciebie i Rodziny to 50 różnych ryzyk, zawartych w 10 pakietach dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup klientów. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dla siebie!

Atrakcyjne składki

Podstawowy zakres Programu Warta dla Ciebie i Rodziny możesz mieć już za 33 zł miesięcznej składki. Dzięki konstrukcji umowy, cena jest stała i nie zależy ani od wieku, ani od płci klienta. Składka zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia. Co ważne, zawarcie takiej umowy nie oznacza zaciągania długoterminowych zobowiązań. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z ochrony.

tlo5

Pomoc w razie problemów ze zdrowiem

Wybierając warianty Plus lub Premium możesz zagwarantować pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem w ramach tzw. assistance medycznego. W jego zakresie znajdują się m.in. wizyty lekarza, pielęgniarki czy opieka domowa po hospitalizacji. Wystarczy jeden telefon!

tlo4

Wypłaty w razie pobytu w szpitalu

Program Warta dla Ciebie i Rodziny umożliwia wypłatę świadczenia aż z 9 różnych zdarzeń powodujących pobytu w szpitalu. W zależności od wybranego wariantu i powodu pobytu w szpitalu możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 220 zł za każdy dzień hospitalizacji.

Sprawdź zakres i cenę

WARTA OCHRONA

Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny – nawet na bardzo wysokie kwoty.

Wygodnie i prosto

Ubezpieczenie zostało przygotowane w formie wygodnych pakietów. Klient może wybrać odpowiedni dla siebie wariant ochrony i kwoty świadczeń.

Nawet 600 000 zł!

Nowy produkt oferuje możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że gdyby posiadacz polisy poważnie zachorował i potrzebował środków na leczenie, to otrzyma WYSOKIE ŚWIADCZENIE.

Bez żadnych badań lekarskich

W przypadku wyboru przez klienta określonych sum ubezpieczenia, wymagane jest tylko oświadczenie o stanie zdrowia klienta lub skrócona ankieta medyczna. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia badań dowiesz się o tym pilnie od agenta przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie dla każdego

Warta Ochrona jest produktem uniwersalnym – zarówno dla singli, jak i całych rodzin będących w związkach formalnych jak również nieformalnych.

Kto może zawrzeć umowę?

  • Każda osoba, Ubezpieczony jaki Współubezpieczony może dokonać wyboru ryzyk bądź pakietów najbardziej mu odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.Współubezpieczonym może być Małżonek lub Partner. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-65 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.
  • Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

Bez zbędnych formalności

  • Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

Okres umowy

  • Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat.

WARTA SPOSÓB NA RAKA

Jak wskazują dane statystyczne każdego dnia ponad 400 osób w Polsce dowiaduje się że ma raka. W skali roku to ponad 156 tys. osób. A te statystyki wciąż rosną. Nie bez powodu więc Polacy wskazują nowotwór jako chorobę, której najbardziej się obawiają. Są też świadomi tego, że leczenie w Polsce kosztuje i często sami muszą zadbać o swoje zdrowie.
Produkt Warty Sposób na Raka jest więc odpowiedzią na te oczekiwania.

DAJEMY CI BROŃ DO WALKI

Jak pokazują statystyki z rakiem można wygrać, ale to długi proces, w którym niezwykle ważnym aspektem są pieniądze. Dzięki nim chory może brać pod uwagę leczenie w prywatnych i zagranicznych ośrodkach, wykupi nierefundowane leki, opłaci dodatkowe badania, opiekę pielęgniarską, dojazdy na zabiegi czy specjalną dietę. Pieniądze w walce z nowotworem są także istotne z psychologicznego punktu widzenia. Chory zamiast na pracy zawodowej musi skoncentrować się na leczeniu i rehabilitacji. To oznacza często znacznie mniejsze dochody. A potrzeby finansowe rodziny w tym czasie wcale nie są mniejsze – wręcz przeciwnie, pojawia się mnóstwo nowych wydatków… Wtedy z pomocą przychodzi Warta.

Druga opinia medyczna w 14 dni !
Gdy o sukcesie decyduje czas najważniejsze jest szybkie postawienie dobrej diagnozy i prawidłowe leczenie. Najczęściej nowotwór jest zdiagnozowany przez nieznanego klientowi lekarza, a stawką jest życie… Dlatego w ramach ubezpieczenia każdy klient ma prawo do tzw. drugiej opinii medycznej.
Warta zorganizuje i pokryje koszty analizy konsultacji medycznej przygotowanej przez lekarzy z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Klient otrzyma w ciągu 14 dni od złożenia w Warcie kompletnej dokumentacji pisemną opinię, która może pomóc w dalszym leczeniu np. poprzez zaproponowanie nowego planu terapii.

Pomoc w trakcie leczenia przez 10 lat od diagnozy.
Produkt w wariancie rozszerzonym przewiduje także, oprócz wypłaconego świadczenia po diagnozie, wypłatę dodatkowych świadczeń za operacje, chemioterapię, radioterapię oraz pomoc poprzez szeroki zakres usług assistance (w tym .m.in pokrycie kosztów peruki lub protez) przez 10 kolejnych lat, od otrzymania diagnozy.
Klient korzysta z ochrony „po diagnozie” już bez konieczności opłacania składki. Maksymalna wartość świadczeń w tym wariancie może wynieść nawet 250 proc. sumy ubezpieczenia, czyli nawet 500 tys. zł.

„W wyścigu z rakiem liczy się czas. Nie dam się wyprzedzić.”

dodatki:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA SPOSÓB NA RAKA

WARTA POSAG

Warta Posag to ubezpieczenie kierowane do wszystkich, którzy chcieliby zadbać o przyszłość swoich dzieci. Jest to nie tylko polisa na życie, ale także specjalny program oszczędnościowy. Dzięki niemu możesz systematycznie gromadzić kapitał z myślą o przyszłych potrzebach dziecka, np. oszczędzać na studia lub mieszkanie.

Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?

Jeśli fundatorzy polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci rodzica, bo WARTA przejmie opłacanie składek.

Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o:

– wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora (co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia). Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

– jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek wypadku,

– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora,

– wypłatę w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku,

– wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego,

– wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka.

Ile kosztuje taka polisa?

Wysokość składki zależy od wieku ubezpieczającego, jego płci czy stanu zdrowia.

Przykładowa cena dla 25 letniej kobiety kupującej podstawową polisę posagową dla dziecka na 30 tys. zł, na okres 23 lat to 108 zł zł miesięcznie.

Jaka jest składka minimalna?

Miesięczna – 100 zł, kwartalna – 296 zł, półroczna – 578 zł i roczna – 1111 zł.

Na ile lat obliczona jest taka umowa?

Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 5 lat.

Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie może na koniec planowanego okresu ubezpieczenia mieć więcej niż 70 lat, w przypadku umów ze składką okresową.

Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?

Tylko jednocześnie z umową podstawową można dokupić opcję renty posagowej.

Przy zawieraniu umowy oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy obejmujące:

– zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,

– powstanie inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,

– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,

Kiedy okres ubezpieczenia może zostać skrócony?

W przypadku rozpoczęcia przez współubezpieczone dziecko nauki w szkole wyższej, zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem. Jeśli ubezpieczający żyje, potrzebna jest jego zgoda.

WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. To rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

polecamy: Bilety autokarowe Sindbad Eurobus | Wartadirect kod promocyjny | Biuro Podróży Chrzanów | Warta kod | Kraków ubezpiecznia | Fotografia ślubna Call Now Button