Test
  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 1 kroku przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia.


  18-50

  Ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

  Są sytuacje, w których nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Nie odpowiadamy m.in. za wypadki będące skutkiem uprawiania niebezpiecznych sportów lub które miały związek z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji toksycznych. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach nasza odpowiedzialność rozpoczyna się później niż w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie odpowiadamy również za kontynuację leczenia choroby zdiagnozowanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz warunkach ubezpieczeń dodatkowych


  Ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością gromadzenia środków na przyszłośćUbezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)Ubezpieczeniem inwestycyjnym z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
  BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY ONLINE WSKAZANEGO UBEZPIECZENIA. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem pakietowym, zawierającym zdefiniowane zakresy ochrony ubezpieczeniowej (np. ryzyka chorobowe takie jak poważne zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne, operacje lub ryzyka wypadkowe takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, inwalidztwo w wyniku wypadku) i wysokości świadczeń?


  TakNie

  Zwracamy uwagę, że w przypadku ryzyka dotyczącego wypadku przy pracy nie odpowiadamy za zdarzenia będące wynikiem wykonywania wybranych zawodów. Listę zawodów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem umożliwiającym indywidualne dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń?


  TakNie


  TakNie

  TakNie

  (Zwracamy uwagę, że w przypadku umowy dotyczącej Leczenia za granicą nasza odpowiedzialność jest ograniczona jeżeli osoba objęta ochroną nie mieszka na stałe w Polsce.)


  TakNie

  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, na start w dorosłe życie?


  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym kompleksową ochronę w przypadku zachorowania na chorobę nowotworową?


  TakNie

  WARTA DLA CIEBIE I RODZINY


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś również zainteresowany/a indywidualnym ubezpieczeniem na życie:
  WARTA OCHRONA https://warta24.pl/ubezpieczenie-na-zycie/warta-ochrona/


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś również zainteresowany/a produktami niedostępnymi w sprzedaży ONLINE. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.


  Polisę chcę rozszerzyć o dodatkowe pakiety

  zaznacz i sprawdź o jakie dodatkowe pakiety możesz rozszerzyć polisę

  Dostępne pakiety:


  WYPADEK

  zaznacz i sprawdź szczegóły


  WYMAGANIA:

  ✓ W ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie i nie leczyłem/am się z powodu: zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), cukrzycy, choroby nowotworowej, guzów, uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków), przewlekłej choroby wątroby, trzustki, przewlekłej choroby nerek, zaburzenia psychicznego lub neurologicznego.


  <b><i>zamawiam: Pakiet Wypadek</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  RENTA

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet RENTA</b></i>


  3 lata5 lat10 lat

  500 zł700 zł1000 zł

  Dane osoba uprawnionej do pakietu dodatkowego Renta:  COVID-19

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet COVID-19</b></i>  KARDIOLOGICZNY

  zaznacz i sprawdź szczegóły


  WYMAGANIA:

  ✓ W ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie lub nie leczę się lub w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopati, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek.
  ✓ W ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz nie zlecił mi dalszą diagnostykę lub nie leczę się po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, usg, RTG, EKG


  <b><i>zamawiam: Pakiet KARDIOLOGICZNY</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  ONKOLOGICZNY

  zaznacz i sprawdź szczegóły


  WYMAGANIA:

  ✓ Nie byłem/am i nie jestem obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, nie została u mnie zdiagnozowana choroba nowotworowa, nie byłem/a leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka
  ✓ W ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie wykonywałem/am lub nie zalecono mi wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi


  <b><i>zamawiam: Pakiet ONKOLOGICZNY</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  ZDROWIE PLUS

  zaznacz i sprawdź szczegóły

  WYMAGANIA:

  ✓ Nie byłem/am i nie jestem obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, nie została u mnie zdiagnozowana choroba nowotworowa, nie byłem/a leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka
  ✓ W ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie wykonywałem/am lub nie zalecono mi wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi
  ✓ W ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie lub nie leczę się lub w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopati, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek.
  ✓ W ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz nie zlecił mi dalszą diagnostykę lub nie leczę się po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, usg, RTG, EKG


  <b><i>zamawiam: Pakiet ZDROWIE PLUS</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  DRUGA OPINIA MEDYCZNA

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet DRUGA OPINIA MEDYCZNA</b></i>  DZIECKO

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet DZIECKO</b></i>  AKTYWNI

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet AKTYWNI</b></i>


  Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy:


  TakNie


  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  nie dotyczy: złamania/skręcenia/zwichnięcia/stłuczenia kończyny dolnej lub górnej, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, pęcherzyka żółciowego, operacji przepukliny brzusznej/pachwinowej, hemoroidów, zaćmy, przegrody nosa, kolki nerkowej lub żółciowej, ciąży, porod, przeprowadzenia artroskopii, pobytów na SOR.

  Niestety aktualny stana zdrowia uniemożliwia zawarcie polisy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia:

  Dane będą pochodziły ze złożonych dokumentów i oświadczeń oraz od podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane będą przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
  Wyrażam zgodę na występowanie przez TUnŻ WARTA S.A., do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, o udzielenie informacji dotyczących mojego stanu zdrowia i udostępnienie dokumentacji medycznej związanej z moim leczeniem oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszej wnioskopolisy (w tym ustalenia przyczyn śmierci, prawa do świadczenia i jego wysokości).

  Początek ubezpieczenia:  wybierz datę

  Twoje dane:


  INNY ADRES WYSYŁKOWY

  Adres wysyłkowy:


  adres prywatnyfirma

  Wybierz z listy najbardziej zbliżony zawód do obecnie wykonywanego (możesz skorzystać z wyszukiwarki nad listą zawodów):

  małżeńskimnieformalnymnie przebywam

  Dane partnera:

  1234

  Osoba upoważniona do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmierci:

  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  3 OSOBA:  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  3 OSOBA:  4 OSOBA:
  ___________________________________________________________________________

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUnŻ WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail, sms/mms).

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do zawaria polisy w trybie zdalnym. Jeśli chcesz zawrzeć taką polisę, wyraź zgodę.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUnŻ WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji ,WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez TUnŻ WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ WARTA S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ WARTA S.A., w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ WARTA S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
  IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ WARTA S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ WARTA S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
  przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ WARTA S.A.
  znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.

  polecamy: Bilety autokarowe Sindbad Eurobus | Wartadirect kod promocyjny | Biuro Podróży Chrzanów | Warta kod | Kraków ubezpiecznia | Fotografia ślubna Call Now Button