OC AC

Zapraszamy do skorzystania formularza wyliczenia składki.

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy, aby sprawniej wypełnić formularz i obliczyć składkę zarówno OC, jak i AC. Wszystkie pola są istotne, a zebranie dokładnych informacji pozwoli nam zaoferować Ci atrakcyjną cenę ubezpieczenia.
Dane wykorzystujemy tylko do przygotowania oferty (jeżeli jej nie zaakceptujesz zostaną one usunięte z naszego systemu)
Numer Pesel jest wymagany – na jego podstawie weryfikujemy historie ubezpieczenia i określamy wiek właściciela/współwłaściciela

 


OCAC/KRPakiet: OC + AC/KR

AC- Autocasco, KR- Kradzież


Dane pojazdu:


osobowyciężarowyinnyNA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE POJAZDÓW INNYCH NIŻ SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ CIĘŻAROWE


używanyfabrycznie nowy

już zarejestrowanynowo nabyty

taknie
Ze względu na konieczność oględzin pojazdu dla ryzyk AC/KR możliwość kalkulacji on-line ograniczona do obszarów oznaczonych kolorem niebieskim:


TakNie
BRAK MOŻLIWOŚCI KALKULACJI ONLINE.
ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
https://warta.pl/web/guest/znajdz-agentaWarta / HDIinna firma ubezpieczeniowadowód rej. pozycja Adowód rej. pozycja Enp. Fiat Puntodowód rej. pozycja P.1 (np. 1600 lub 1.6)


dieselbenzynabenzyna+gazhybryda / elektrycznydowód rej. pozycja P.2


KM (konie mechaniczne)KW (kilowaty)Zaznaczyłeś pojazd: FABRYCZNIE NOWY. Dopuszczalny rok produkcji dla tego rodzaju pojazdu to 2018 lub 2019
dowód rej. pozycja B (np. 20-01-2013)
Dowód rej. pozycja S.1Dowód rej. pozycja F.2Dowód rej. pozycja G


brutto (pojazd prywatny)netto (pojazd na firmę)netto+50%VAT
Wybierz "netto" jeżeli:
Samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych i odliczasz PEŁEN VAT od wydatków eksploatacyjnych.Wybierz "netto +50%" jeżeli:
Samochód jest wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) i odliczasz 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych.


sedankombihatchbackSUVinne

35


Np. Standard, Komfort itp.


AlufelgiAutomatyczna skrzyniaKlimatyzacjaLakier metalik/perłaRadio z nawigacjąReflektory ksenonoweSkórzana TapicerkaSzyberdachNapęd 4x4innekrajzagranica

garażparking strzeżonyinne

LEASING
do kierowania pojazdem BĘDZIE upoważniona osoba (niewymieniona w dowodzie rejestracyjnym), która nie ukończyła 25 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 latanauka jazdytaxiwynajemkierownica po prawej stronie
ZAZNACZYŁEŚ: KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE


Ilość właścicieli:

UWAGA! W przypadku gdy właścicielem jest Bank/Leasing wpisz dane użytkownika (leasingobiorcy).

123FIRMA


Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka cywilnaInna
UWAGA! Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – taryfikacja jak dla osób fizycznych (wpisz dane właściciela).
UWAGA! Spółka cywilna – taryfikacja jak dla osób fizycznych (zaznacz odpowiednią ilość wspólników -właścicieli a następnie wpisz ich dane).
Dane właściciela:

Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.

w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
Tylko podanie prawidłowego nr PESEL umożliwi nam weryfikację historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


Np. 20-01-2016

Dodatkowe zniżki:


Posiadam dziecko do 13 roku życia


Posiadam grunty/użytki rolne podlegające podatkowi rolnemu


Sprawdź czy Twój zawód jest na liście i zyskaj dodatkową zniżkę

Wyrażam zgodę na weryfikację w BIK

Wprowadzenie zapytania do BIK zapewni jeszcze dokładniejsze określenie poziomu potencjalnej szkodowości klienta. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez BIK i UFG, historia kredytowa klienta jest powiązana z jego przyszłą szkodowością. Takie rozwiązanie jest stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w wielu innych krajach.. Treść zgody: Wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na przekazywanie przez TUiR WARTA S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) z
siedzibą w Warszawie przy ul. J. Kaczmarskiego 77, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą TUiR Warta S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. J. Kaczmarskiego 77.
TUiR WARTA S.A. oraz BIG InfoMonitor będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dane dotyczące spłaconych zobowiązań w zakresie
określonym w art. 18 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przez okres wskazany w art. 31 pkt. 8 ww. ustawy. Odbiorcami
Pani/Pana danych przekazanych do BIG InfoMonitor mogą być podmioty pobierające z BIG InfoMonitor raporty zawierające informacje gospodarcze.
Upoważnienie zakładu ubezpieczeń i wyrażenie zgody na udostępnienie i pozyskanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym momencie
odwołana poprzez kontakt z TUiR Warta S.A. za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Dane współwłaściciela:


w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


Np. 20-01-2016

Dodatkowe zniżki:


Posiadam dziecko do 13 roku życia


Posiadam grunty/użytki rolne podlegające podatkowi rolnemu


Sprawdź czy Twój zawód jest na liście i zyskaj dodatkową zniżkę


Dane współwłaściciela:


w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


Np. 20-01-2016

Dodatkowe zniżki:


Posiadam dziecko do 13 roku życia


Posiadam grunty/użytki rolne podlegające podatkowi rolnemu


Sprawdź czy Twój zawód jest na liście i zyskaj dodatkową zniżkę


Dane kontaktowe:na wskazany adres otrzymasz od nas ofertę


niewymaganeWyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.Call Now Button
polecamy: Bilety autokarowe Sindbad Eurobus | Wartadirect kod promocyjny | Biuro Podróży Chrzanów | Warta kod | Kraków ubezpiecznia | Fotografia ślubna